รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ มืองสองญี่ปุ่น

-ตัดหญ้า 3 แก๊งค์ Toro

-ตัดหญ้านั่งขับ John Deere

 

Visitors: 5,211