รถตัดหญ้าแบบเดินตาม

รถตัดหญ้าเดินตามมือสองญี่ปุ่น พร้อมใช้งาน มีหลายยี่ห้อ

-เครื่องตัดหญ้า Baroness

-รถซอยหญ้า Robin

-ตัดหญ้าทั่วไป

-รถตัดหญ้าทั่วไป 1 แก๊งค์

-ตัดหญ้าเดินตาม Toro 

-ตัดหญ้า Baroness 2 จังหวะ

Visitors: 5,845