Yamaha รุ่น ยกสูง

Yamaha ยกสูง 4ทีนั่ง (สามารถสั่งสีได้)

เครื่องยนต์ ราคา 115,000

ไฟฟ้า ราคา 145,000-

ราคาไม่รวมติดอุปกรณ์เสริม

(รับประกันแบตเตอรี่ 3 เดือน)

(รับประกันอะไหล่ตัวรถ 1 เดือน)

ขนส่งฟรีกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

 

Visitors: 4,922